Søkeveiledning

Hvordan søker du?

 Du begynner å søke ved å skrive inn et stedsnavn eller del av et navn i søkeruta. I rullegardinmenyene kan du velge hvilke kriterier du vil søke på. Du kan f.eks. velge ”oppslagsform” og ”slutter med” og fylle inn ”stad”. Trykk søk-knappen og du får opp et kart med alle stad-navn i Norsk stadnamnleksikon (NSL) markert med prikker. Om du klikker på en prikk, får du fram navn, kommune og fylke og eventuelt navneledd. (Disse kommer bare med hvis artikkelen er redigert, og da kan man klikke seg direkte til artikler der navneleddene diskuteres). Under kartet finner du de fullstendige artiklene (151 treff i dette tilfellet.)

 Når du har gjort et søk, kommer søkerutene opp på nytt. Det betyr at du kan forfine søket, og f.eks. få fram alle navn som inneholder et bestemt navneledd i et valgt fylke. Velger du ”fylke” og ”er like med” og ”Nordland”, får du 23 treff.

 For at lydskrift skal vises korrekt, behøver du fonten norvegia. Den kan du laste ned her

På den øverste blå linja kan du velge grunnord, dvs. ord eller ledd som inngår i mange navn. Postene varierer fra korte ordforklaringer, bl.a. for samisk, til utførlig behandling av vanlige eller omdiskuterte navneledd. Grunnordene kan være en hjelp for å tolke (deler av) navn som ikke er behandlet i leksikonet, og er derfor utvidet i forhold til NSL, blant annet med Oluf Ryghstillegg om ord i gårdsnavn fra innledningen til Norske Gaardnavne. Om du vil søke i grunnord, kan du lage søkerute med ctr+f.

NB! Denne sida vises i en tidlig fase av arbeidet. Der artikkelen slutter med ¤ er teksten helt uforandret i forhold til innskanningen fra Norsk stadnamnleksikon (og o med kvist står som oz). For de første bokstavene i alfabetet skal som minimum oppslagsform, lokalitetstype og kommunetilhørighet være korrigert, og førsteledd og sisteledd er skilt ut der det er mulig. Arbeidet med innholdsmessig revisjon pågår parallelt, og det vil også komme kvenske stedsnavn i databasen.